Jäsenmaksu

Kassan jäsenmaksu on 1.1.2019 alkaen 1,0 prosenttia jäsenen osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 20,00 euroa ja enintään 40,00 euroa kuukaudessa.
 
Jos jäsenyys alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään vähimmäis- ja enimmäismääränä suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta. Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua.