Vakuutusmaksu

Kassan vakuutusmaksu on 1,25 prosenttia jäsenen osakkaalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 25,00 euroa ja enintään 48,00 euroa kuukaudessa.
  
Jos vakuutussuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, peritään vähimmäis- ja enimmäismääränä suhteellinen osuus koko kuukauden maksusta. Työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta ja lomarahasta ei peritä jäsenmaksua.