Jäseneksi liittyminen

Killinallin Vakuutuskassan jäsenyyttä voivat hakea kassan osakkaisiin työsuhteessa olevat henkilöt, jotka saavat osakkaalta pääasiallisen toimeentulonsa (sääntöjen 4 §).

Jos työsuhde alkaa uudelleen kuuden kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä, voi kassan jäsenyys jatkua heti työsuhteen uudelleen alkamisesta lähtien, ja jäsenen edellinen jäsenyys katsotaan hyväksi laskettaessa korvausten jäsenyysehtoja.

Killinallin Vakuutuskassan jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenyyttä pitää hakea 6 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Jäsenyys alkaa jäsenyyden hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jäsenyyttä haetaan oheisella liittymislomakkeella. Tutustu myös liitteenä olevaan selvitykseen henkilötietojen käsittelystä kassassa.

Liittymislomake