Vakuutetuksi liittyminen

Killinallin Vakuutuskassan vakuutetuiksi voivat hakea kassan osakkaisiin työsuhteessa olevat henkilöt, jotka saavat osakkaalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Jos työsuhde alkaa uudelleen kuuden kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä, voi vakuutussuhde jatkua heti työsuhteen uudelleen alkamisesta lähtien, ja vakuutetun edellinen vakuutussuhde katsotaan hyväksi laskettaessa korvausten vakuutusehtoja.

Killinallin Vakuutuskassan vakuutussuhde on vapaaehtoinen. Vakuutussuhdetta pitää hakea 6 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Vakuutussuhde alkaa vakuutussuhteen hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Vakuutussuhdetta haetaan oheisella liittymislomakkeella. Tutustu myös liitteenä olevaan selvitykseen henkilötietojen käsittelystä kassassa.

 

LIITTYMISLOMAKE