Usein kysyttyä

Työsuhteeni päättyi, mutta uusi työsuhde alkoi kuukauden kuluttua. Voinko liittyä kassaan?

Kyllä voit. Jos työsuhde alkaa uudelleen kuuden kuukauden kuluttua edellisen päättymisestä, jäsenyys voi jatkua heti työsuhteen alkamisesta lähtien, ja jäsenen edellinen jäsenyys katsotaan hyväksi laskettaessa korvausten jäsenyysehtoja.  Jäsenyys ei jatku automaattisesti, vaan liittymislomake pitää täyttää ja lähettää kassaan.

Vähennetäänkö Kela-korvaus laskusta?

Kyllä, koska jos sitä ei ole vähennetty, niin se pitää hakea itse ensin Kelasta ja Kelasta saadulla päätöksellä haetaan loppuosasta korvausta kassasta.

Pitääkö korvaushakemus täyttää?

Kassalla ei ole korvaushakemusta käytössä, tositteet riittävät korvauksen hakemiseen.

Missä ajassa korvausta pitää hakea?

Korvausten hakuaika on 6 kuukautta maksupäivästä.  Kelan päätöksellä haettaessa hakuaika on 6 kuukautta päätöksen antamispäivästä.

Miten piilolinssejä korvataan?

Piilolinssejä korvataan kuten silmälaseja eli 75 % kuitenkin enintään 300 euroa korvauskertaa kohti. Korvausta maksetaan joka toinen vuosi. Jos käyttää sekä silmälaseja että piilolinssejä, kannattaa harkita kumpaan etuuden käyttää. Korvauksen voi vaihtoehtoisesti käyttää laserleikkaukseen.

Lasketaanko hammasröntgen vuotuiseen hammashoitokorvaukseen?

Ei lasketa, vaan se korvataan tutkimuksena kuten muutkin röntgentutkimukset, ei hammashoitona.

Maksetaanko etuuksia palkattoman poissaolon aikana?

Korvausta maksetaan palkattoman äitiys- ja vanhempainloman, sairausloman ja osa-aikaisen lomautuksen (lyhennetty työviikko) aikana syntyneistä kustannuksista.

Korvausta ei makseta hoito-, opinto-, tai vuorotteluvapaan tai kuntoutustuen aikana syntyneistä kustannuksista.

Etuuksia ei myöskään suoriteta siltä ajalta, minkä jäsen on poissa työstä työnseisauksen tai lomautuksen vuoksi yhdenjaksoisesti yli yhden kuukauden (sääntöjen 16 §).